Sprite Studio 64 to program do edycji sprite dla komputera Commodore C64 opracowany przez Tobiasza Stamborskiego. Może edytować do 64 duszków i zapisywać je do pliku PRG na dyskietce.
2023-01-20 - 12:03:00 - Tydzień: 3 - Numer wpisu: 10933 - Kategoria: C64, Program