Retro Debugger to debugger kodu i pamięci, który działa w czasie rzeczywistym. Program współpracuje z emulatorem VICE. W tej wersji: Ulepszenia dla VIC Editor, C64 Palette, Save/Load, MIDI, C64 Screen, C64 Color RAM, Charset, VIA i wiele więcej.
2023-01-06 - 12:14:00 - Tydzień: 1 - Numer wpisu: 10900 - Kategoria: Commodore, Program