Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
ZuluSCSI to interfejs SCSI do karty SD. ZuluSCSI może emulować dysk twardy SCSI (1 i 2) lub napęd CD-ROM i przechowuje dane na karcie SD.
2022-12-09 - 12:15:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 10816 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.