Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film z GadgetUK164. W tym filmie instaluje gniazda IC ZIF i nowy modulator w komputerze Commodore C64.
2022-09-09 - 12:03:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 10530 - Kategoria: C64, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.