JC64dis (deasembler C64 nowej generacji) to iteracyjny deasembler dla plików MUS, SID i PRG Commodore 64. Program jest dostępny jako jar (java) i exe dla Windows.
2022-09-02 - 12:13:00 - Tydzień: 35 - Numer wpisu: 10520 - Kategoria: C64, Program