Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film z GadgetUK164. Na tym filmie naprawa komputera Commodore C64 z czarnym ekranem. Mówi także o wersjach R1 i R5 chipów VIC-II.
2022-07-22 - 12:09:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 10391 - Kategoria: C64, Naprawa