Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Keir Fraser wydał aktualizacje dla sprzętu Greaseweazle. Ostatnie zmiany to: Wsparcie dla nowych formatów IMG: ibm.1680, ibm.dmf, akai.800, akai.1600, ensoniq.800 i ensoniq.1600. Ulepszenia FM/MFM.
2022-07-22 - 12:03:00 - Tydzień: 29 - Numer wpisu: 10385 - Kategoria: Commodore, Towar żelazny
Error: Embedded data could not be displayed.