Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Disc Disk Revolution (DDR64) to program, który umożliwia odczytywanie i zapisywanie dyskietek C64 za pomocą GreaseWeazle. Obsługuje dyski 40- i 80-ścieżkowe oraz następujące formaty: CBM DOS, Vorpal, EA/PirateSlayer, XEMAG, ProMat64 i Melbourne House.
2022-06-03 - 12:05:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 10243 - Kategoria: C64, Program