Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy film od GadgetUK164. W tym filmie naprawa komputera Amiga A1200. Tym razem port joysticka nie działa.
2021-04-30 - 12:14:00 - Tydzień: 17 - Numer wpisu: 9082 - Kategoria: Amiga, Naprawa