1541 Diskettes & errors
Nowy artykuł Michaela Steila: Czytanie dyskietki 1451 z błędami.