Iz8dwf - 1541C restoratie
Iz8dwf heeft een video gemaakt van de restoratie van een Commodore 1541C disk drive.