ASMPROC
Nippur72 heeft een systeem gemaakt waar je een combinatie van machinetaal en gestructureerd programmeren (IF / THEN, FOR / NEXT, etc.) kan gebruiken.