Ozmoo - C64
Nowy program do tworzenia gier przygodowych z tekstem.