MP3 player - Plus/4
Nowy projekt sprzętowy dla Commodore Plus/4: MP3 odtwarzacz.