Club Info 151
W tym niemieckim magazynie dyskowym dla C116, C16 i Plus/4 są dostępne następujące artykuły: Forum, Scene, Tips & Tricks, The Magician’s Curse, Linnanmuurilla, Blockade, 17 & 4, Hardcopy, Computer spass, Hirschgoulasch, Hardware, Solitaire, Fury, Flower Power, Frog, Rocket,Command, Deadline, Rap4 i andere Systemen.