Club Info 150
W tym niemieckim magazynie dyskowym dla C116, C16 i Plus/4 są dostępne następujące artykuły: Forum, Scene, Tips & Tricks, Darron M.B., Fractal Mountain, Magic Blocks, Castaway, Shield Command, Mike to Mars, Kingsize Tennis, Gleucksrad/Roulette, Space Pong, Goldrush, Coltfire, Computerspass i hardware.