Exploring the Amiga
Leonardo Giordani shrijft een blog over het programmeren op de Amiga computer. Hij schrijft over de library jump table, reserved vectors, types & structures, exec library en de vector table.