Club Info 148
W tym niemieckim magazynie dyskowym dla C116, C16 i Plus/4 są dostępne następujące artykuły: Forum, Scene, Tips & Tricks, Assembloids Basic, Castle Matcher, Micromind, Craps, Computer Spass, Digitalstar, Hardware, Rug Rider, Slipstream, Deadline i Rap4.